ติดต่อเรา

สำนักงานขาย

973 President Tower ชั้น 10 ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สำนักงานใหญ่

88/8-9, 99/9 หมู่ที่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

แผนผังเว็บไซต์

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติ

Responsibilities
- Communicate and coordinate international product procurement with foreign suppliers and ensure the proper importation of goods from abroad.
- Negotiate the best combination of price and lead time, in accordance with the specificities of the enquiry.
- Tracking shipment status throughout the shipping process to ensure that it arrives at its destination on time.
- Comparison of transportation costs and import costs for timelyness and cost savings.
- Develop strong relationships with suppliers and partners and manage supplier relationships and performance.
- Report product issues and collaborate with suppliers to find solutions.
- Coordinate with related departments to smoothly operate.
- Other tasks following Manager’s assignment or company policy
Requirements
 1. Bachelor’s degree or above in business administration, supply chain, economics, or a related field.
 2. At least 3 years of Oversea Purchasing experience within the Manufacturing Business or in a related field
 3. Excellent verbal and written communication skill in English.
 4. If can use Chinese language to communicate will be an advantage (HSK5)
 5. Strong negotiation skills and have knowledge of import processes.
 6. Solid knowledge and understanding of purchasing processes, policy, and systems.
 7. Proficiency in relevant software and tools, such as SAP and advanced Microsoft Office

Location : Ladbualuang-Maitra Rd., Ladbualuang, Ayutthaya

คุณสมบัติ

Responsibilities
- Sourcing and purchasing goods and services from foreign countries.
- Seek the potential local and oversea suppliers for the alternative product proposal
- Negotiate contracts and agreements with suppliers, focusing on pricing, payment terms, delivery schedules, and quality standards. Aim to secure favorable terms that align with cost-saving goals.
- Identify and evaluate potential suppliers. Maintain a supplier database and assess their capabilities, quality standards, and pricing competitiveness.
- Stay updated on industry trends. Use market insights to make informed sourcing decisions
- Ensure the sourcing process complies with all procurement governance
- Report product issues and collaborate with suppliers to find solutions.
- Coordinate with related departments to smoothly operate.
- Other tasks following Manager’s assignment or company policy.
Requirements
 1. Bachelor’s degree or above in business administration, supply chain, economics, or a related field.
 2. At least 3 years of Oversea Purchasing or Oversea Sourcing experience in a related field
 3. Proficiency in the Chinese language (speaking, reading, and writing) is an advantage. (HSK5)
 4. Need to be able to traveling to foreign countries
 5. Solid knowledge and understanding of sourcing and purchasing processes, policy, and systems.
 6. Strong negotiation skill, good coordinator capable work hard, proactive and quick responsible.
 7. Possesses an energetic, outgoing and friendly
 8. Proficiency in relevant software and tools, such as SAP and advanced Microsoft Office

Location 
President Tower 10th Floor, Phloenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย อายุ 25 - 40 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1- 2 ปีขึ้นไป
- มีความรู้หรือเข้าใจในระบบ Salefoce
- มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Power BI
- มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านฐานข้อมูล MySQL / MsSQL
 

รายละเอียดงาน
 - สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของ User โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
 - นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของ User
 - กำหนดโครงสร้างของระบบ การสร้างแผนผังการทำงาน กำหนดฐานข้อมูล 
 - เขียนเอกสารอธิบายรายละเอียดของการทำงานของระบบ 
 - ทดสอบระบบ ตรวจสอบความถูกต้องและประสิทธิภาพของระบบ 

สวัสดิการ

- โบนัสประจำปี

- ปรับฐานเงินเดือนประจำปี

- เบี้ยขยัน สูงสุด 1,000 บาท/เดือน

- วันหยุดประจำปี 13 วัน/ปี

- วันหยุดพักร้อน 6 วัน/ปี (ตามเงื่อนไขของบริษัท)

- วันลาใช้สิทธิ์ 6-10 วัน/ปี (ตามเงื่อนไขของบริษัท)

- เครื่องแบบพนักงาน

- กองทุนสวัสดิการพนักงาน

- ฝึกอบรม & พัฒนาบุคคลากร

- ฟิตเนส สนามฟุตบอล

- ค่าที่พัก ( กรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด )

- เงินทุนการศึกษาบุตร

- ท่องเที่ยวต่างจังหวัดประจำปี

- ท่องเที่ยวต่างประเทศ (ระดับผู้บริหาร)

- ค่ารักพยาบาล (สูงสุด 30,000 บาท)

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย

- ของขวัญแต่งงานและคลอดบุตร

- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจได้แก่ บิดา  มารดา ภรรยา สามี  บุตร

- กิจกรรมของบริษัท เช่น กีฬา งานทำบุญ  งานปีใหม่ เลี้ยงอาหาร

- กิจกรรมวันเกิด (ระดับผู้บริหาร)

- อาหารกลางวันราคาถูก

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด 88/8-9, 99/9 หมู่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

 

ติดต่อ

คุณนุช (เจ้าหน้าที่สรรหา)

โทร. 083-8634858

E-mail: siriporn_s@veninecable.com

คุณมุก (เจ้าหน้าที่สรรหา)

โทร.062-5958664 ​

E-mail: munlika_k@veninecable.com, rwwwire_94@trustmail.jobthai.com

Call Center: 035-378216-8

คุณสมบัติ

- เพศชาย  อายุ 25 ปีขึ้นไป 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง ,เครื่องกล  เเละสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียด สามารถทำงานล่วงเวลางานได้
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
- มีภาวะความเป็นผู้นำและสอนงานได้

รายละเอียดงาน

บริหารจัดการกำลังคนในการปฏิบัติติงานประจำวันในส่วนของเตาหลอมอลูมิเนียม  
- ควบคุมดูแลเตาหลอมอลูมิเนียม เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิตให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเพียงพอต่อการผลิตในแต่ละวัน  
- บริหารจัดการวัตถุดิบให้พร้อมและเพียงพอต่อการผลิต เพื่อตอบสนองต่อแผนการผลิต
- ดูแลให้พนักงานปฏิบัติติตามวิธีการที่กำหนด  
- ทำงานวันจันทร์-เสาร์ ( เข้ากะกลางคืน ได้ ) 

สวัสดิการ

- โบนัสประจำปี

- ปรับฐานเงินเดือนประจำปี

- เบี้ยขยัน สูงสุด 1,000 บาท/เดือน

- วันหยุดประจำปี 13 วัน/ปี

- วันหยุดพักร้อน 6 วัน/ปี (ตามเงื่อนไขของบริษัท)

- วันลาใช้สิทธิ์ 6-10 วัน/ปี (ตามเงื่อนไขของบริษัท)

- เครื่องแบบพนักงาน

- กองทุนสวัสดิการพนักงาน

- ฝึกอบรม & พัฒนาบุคคลากร

- ฟิตเนส สนามฟุตบอล

- ค่าที่พัก ( กรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด )

- เงินทุนการศึกษาบุตร

- ท่องเที่ยวต่างจังหวัดประจำปี

- ท่องเที่ยวต่างประเทศ (ระดับผู้บริหาร)

- ค่ารักพยาบาล (สูงสุด 30,000 บาท)

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย

- ของขวัญแต่งงานและคลอดบุตร

- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจได้แก่ บิดา  มารดา ภรรยา สามี  บุตร

- กิจกรรมของบริษัท เช่น กีฬา งานทำบุญ  งานปีใหม่ เลี้ยงอาหาร

- กิจกรรมวันเกิด (ระดับผู้บริหาร)

- อาหารกลางวันราคาถูก

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด 88/8-9, 99/9 หมู่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

ติดต่อ

คุณนุช (เจ้าหน้าที่สรรหา)

โทร. 083-8634858

E-mail: siriporn_s@veninecable.com

คุณมุก (เจ้าหน้าที่สรรหา)

โทร.062-5958664 ​

E-mail: munlika_k@veninecable.com, rwwwire_94@trustmail.jobthai.com

Call Center: 035-378216-8

 

คุณสมบัติ

   - เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป

   - จบปริญญาตรี

   - สามารถใช้โปรแกรม AITOCAD ได้ดี

   - มีความรู้ด้านระบบ PLC,TPM,KPI,ISO

   - มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม PLC

   - มีแนวคิดและพัฒนาบำรุงรักษาเครื่องจักร

 

รายละเอียดงาน

   - ออกแบบและเขียนวงจรไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักรต่าง ๆ โดยใช้ โปรแกรม PLC และ Scada

   - วิเคราะห์ระบบการทำงานของเครื่องจักรภายในบริษัทฯ

   - วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุและแนวทางทางในการแก้ไขในส่วนของการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน และการซ่อมแซมเครื่องจักร

   - ตรวจสอบการทำงานของการทำ PM เครื่องจักร และหาวิธีการแก้ไขและลดการเกิด Break Down อย่างต่อเนื่อง

   - ประสานงานแก้ไขเครื่องจักร กับ วิศวกรจีน และ วิศวกร ทางยุโรป (ตามแหล่งที่มาของเครื่อง)

   - ประสานงานกับ supplier เกี่ยวกับ การซ่อมเครื่องจักร และ ประสานงานกับแผนกจัดซื้อเพื่อดำเนินการ

   - ทบทวนงบประมาณในการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

สวัสดิการ

- โบนัสประจำปี

- ปรับฐานเงินเดือนประจำปี

- เบี้ยขยัน สูงสุด 1,000 บาท/เดือน

- วันหยุดประจำปี 13 วัน/ปี

- วันหยุดพักร้อน 6 วัน/ปี (ตามเงื่อนไขของบริษัท)

- วันลาใช้สิทธิ์ 6-10 วัน/ปี (ตามเงื่อนไขของบริษัท)

- เครื่องแบบพนักงาน

- กองทุนสวัสดิการพนักงาน

- ฝึกอบรม & พัฒนาบุคคลากร

- ฟิตเนส สนามฟุตบอล

- ค่าที่พัก ( กรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด )

- เงินทุนการศึกษาบุตร

- ท่องเที่ยวต่างจังหวัดประจำปี

- ท่องเที่ยวต่างประเทศ (ระดับผู้บริหาร)

- ค่ารักพยาบาล (สูงสุด 30,000 บาท)

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย

- ของขวัญแต่งงานและคลอดบุตร

- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจได้แก่ บิดา  มารดา ภรรยา สามี  บุตร

- กิจกรรมของบริษัท เช่น กีฬา งานทำบุญ  งานปีใหม่ เลี้ยงอาหาร

- กิจกรรมวันเกิด (ระดับผู้บริหาร)

- อาหารกลางวันราคาถูก

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด 88/8-9, 99/9 หมู่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

 

ติดต่อ

คุณนุช (เจ้าหน้าที่สรรหา)

โทร. 083-8634858

E-mail: siriporn_s@veninecable.com

คุณมุก (เจ้าหน้าที่สรรหา)

โทร.062-5958664 ​

E-mail: munlika_k@veninecable.com, rwwwire_94@trustmail.jobthai.com

Call Center: 035-378216-8

สำนักงานขาย

973 President Tower ชั้น 10 ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สำนักงานใหญ่

88/8-9, 99/9 หมู่ที่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230