ติดต่อเรา

สำนักงานขาย

973 President Tower ชั้น 10 ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สำนักงานใหญ่

88/8-9, 99/9 หมู่ที่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

แผนผังเว็บไซต์

POWER PLANT

เรามีผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าที่รองรับสำหรับงานสร้างโรงผลิตไฟฟ้าได้ทุกประเภท ทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ ไปจนถึงพลังงานชีวมวล และยังครอบคลุมการใช้งานทุกขั้นตอนของระบบสายส่งและกระจายกระแสไฟฟ้าจากโรงผลิตสู่ภาคประชาชนอีกด้วย

สำนักงานขาย

973 President Tower ชั้น 10 ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สำนักงานใหญ่

88/8-9, 99/9 หมู่ที่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230