ติดต่อเรา

สำนักงานขาย

973 President Tower ชั้น 10 ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สำนักงานใหญ่

88/8-9, 99/9 หมู่ที่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

แผนผังเว็บไซต์

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติ

   - เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป

   - จบปริญญาตรี

   - สามารถใช้โปรแกรม AITOCAD ได้ดี

   - มีความรู้ด้านระบบ PLC,TPM,KPI,ISO

   - มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม PLC

   - มีแนวคิดและพัฒนาบำรุงรักษาเครื่องจักร

 

รายละเอียดงาน

   - ออกแบบและเขียนวงจรไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักรต่าง ๆ โดยใช้ โปรแกรม PLC และ Scada

   - วิเคราะห์ระบบการทำงานของเครื่องจักรภายในบริษัทฯ

   - วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุและแนวทางทางในการแก้ไขในส่วนของการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน และการซ่อมแซมเครื่องจักร

   - ตรวจสอบการทำงานของการทำ PM เครื่องจักร และหาวิธีการแก้ไขและลดการเกิด Break Down อย่างต่อเนื่อง

   - ประสานงานแก้ไขเครื่องจักร กับ วิศวกรจีน และ วิศวกร ทางยุโรป (ตามแหล่งที่มาของเครื่อง)

   - ประสานงานกับ supplier เกี่ยวกับ การซ่อมเครื่องจักร และ ประสานงานกับแผนกจัดซื้อเพื่อดำเนินการ

   - ทบทวนงบประมาณในการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

สวัสดิการ

- โบนัสประจำปี

- ปรับฐานเงินเดือนประจำปี

- เบี้ยขยัน สูงสุด 1,000 บาท/เดือน

- วันหยุดประจำปี 13 วัน/ปี

- วันหยุดพักร้อน 6 วัน/ปี (ตามเงื่อนไขของบริษัท)

- วันลาใช้สิทธิ์ 6-10 วัน/ปี (ตามเงื่อนไขของบริษัท)

- เครื่องแบบพนักงาน

- กองทุนสวัสดิการพนักงาน

- ฝึกอบรม & พัฒนาบุคคลากร

- ฟิตเนส สนามฟุตบอล

- ค่าที่พัก ( กรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด )

- เงินทุนการศึกษาบุตร

- ท่องเที่ยวต่างจังหวัดประจำปี

- ท่องเที่ยวต่างประเทศ (ระดับผู้บริหาร)

- ค่ารักพยาบาล (สูงสุด 30,000 บาท)

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย

- ของขวัญแต่งงานและคลอดบุตร

- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจได้แก่ บิดา  มารดา ภรรยา สามี  บุตร

- กิจกรรมของบริษัท เช่น กีฬา งานทำบุญ  งานปีใหม่ เลี้ยงอาหาร

- กิจกรรมวันเกิด (ระดับผู้บริหาร)

- อาหารกลางวันราคาถูก

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด 88/8-9, 99/9 หมู่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

 

ติดต่อ

คุณนุช (เจ้าหน้าที่สรรหา)

โทร. 083-8634858

E-mail: siriporn_s@veninecable.com

คุณมุก (เจ้าหน้าที่สรรหา)

โทร.062-5958664 ​

E-mail: munlika_k@veninecable.com, rwwwire_94@trustmail.jobthai.com

Call Center: 035-378216-8

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
- จบวุฒิปริญญาตรี
- มีความรู้ด้าน TPM,KPI,ISO
- มีความรู้เรื่องระบบท่อน้ำ ระบบเครื่องอัดอากาศ
- มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้าโรงงาน,ไฟฟ้าควบคุม PLC
- มีความรู้เรื่องการพัฒนาบำรุงรักษาเครื่องจักร

รายละเอียดงาน

- วางแผนการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

- ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน

- เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร  ลดการเกิด Break Down

- ควบคุมออกแบบและพัฒนาระบบงานซ่อมบำรุงให้สามารถสนับสนุุการผลิต

- ติดต่อประสานงาน Project ต่าง ๆ กับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก

- วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขในส่วนของการบำรุงรักษาเครื่องจักร

- ตรวจสอบทบทวนงบประมาณในการอนุมัติ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

สวัสดิการ

 - โบนัสประจำปี

- ปรับฐานเงินเดือนประจำปี

- เบี้ยขยัน สูงสุด 1,000 บาท/เดือน

- วันหยุดประจำปี 13 วัน/ปี

- วันหยุดพักร้อน 6 วัน/ปี (ตามเงื่อนไขของบริษัท)

- วันลาใช้สิทธิ์ 6-10 วัน/ปี (ตามเงื่อนไขของบริษัท)

- เครื่องแบบพนักงาน

- กองทุนสวัสดิการพนักงาน

- ฝึกอบรม & พัฒนาบุคคลากร

- ฟิตเนส สนามฟุตบอล

- ค่าที่พัก ( กรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด )

- เงินทุนการศึกษาบุตร

- ท่องเที่ยวต่างจังหวัดประจำปี

- ท่องเที่ยวต่างประเทศ (ระดับผู้บริหาร)

- ค่ารักพยาบาล (สูงสุด 30,000 บาท)

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย

- ของขวัญแต่งงานและคลอดบุตร

- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจได้แก่ บิดา  มารดา ภรรยา สามี  บุตร

- กิจกรรมของบริษัท เช่น กีฬา งานทำบุญ  งานปีใหม่ เลี้ยงอาหาร

- กิจกรรมวันเกิด (ระดับผู้บริหาร)

- อาหารกลางวันราคาถูก

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด 88/8-9, 99/9 หมู่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

ติดต่อ

คุณนุช (เจ้าหน้าที่สรรหา)

โทร. 083-8634858

E-mail: siriporn_s@veninecable.com

คุณมุก (เจ้าหน้าที่สรรหา)

โทร.062-5958664 ​

E-mail: munlika_k@veninecable.com, rwwwire_94@trustmail.jobthai.com

Call Center: 035-378216-8

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวของ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้เรื่องระบบ SAP เป็นอย่างดี

- สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้เป็นอย่างดี

 

รายละเอียดงาน

- เขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา ABAP ตามที่ได้รับมอบหมาย

- พัฒนา แก้ไขปรับปรุงโปรแกรม รายงานต่างๆ ในระบบ SAP

- ตรวจสอบแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ในระบบ SAP ให้มีประสิทธิภาพเสมอ

- สร้างรายงานบน POWER BI ตามที่ได้รับมอบหมาย

- ให้คำแนะนำหรือการเทรนเกี่ยวกับการใช้งาน PROGRAM หรือรายงานต่างๆ กับ USER ภายในองค์กร

- มีความรู้ด้าน SD, MM, PP, FI, CO

 

สวัสดิการ

- โบนัสประจำปี

- ปรับฐานเงินเดือนประจำปี

- เบี้ยขยัน สูงสุด 1,000 บาท/เดือน

- วันหยุดประจำปี 13 วัน/ปี

- วันหยุดพักร้อน 6 วัน/ปี (ตามเงื่อนไขของบริษัท)

- วันลาใช้สิทธิ์ 6-10 วัน/ปี (ตามเงื่อนไขของบริษัท)

- เครื่องแบบพนักงาน

- กองทุนสวัสดิการพนักงาน

- ฝึกอบรม & พัฒนาบุคคลากร

- ฟิตเนส สนามฟุตบอล

- ค่าที่พัก ( กรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด )

- เงินทุนการศึกษาบุตร

- ท่องเที่ยวต่างจังหวัดประจำปี

- ท่องเที่ยวต่างประเทศ (ระดับผู้บริหาร)

- ค่ารักพยาบาล (สูงสุด 30,000 บาท)

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย

- ของขวัญแต่งงานและคลอดบุตร

- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจได้แก่ บิดา  มารดา ภรรยา สามี  บุตร

- กิจกรรมของบริษัท เช่น กีฬา งานทำบุญ  งานปีใหม่ เลี้ยงอาหาร

- กิจกรรมวันเกิด (ระดับผู้บริหาร)

- อาหารกลางวันราคาถูก

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด 88/8-9, 99/9 หมู่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

 

ติดต่อ

คุณนุช (เจ้าหน้าที่สรรหา)
โทร. 083-8634858
E-mail: siriporn_s@veninecable.com

คุณมุก (เจ้าหน้าที่สรรหา)
โทร.062-5958664 ​
E-mail: munlika_k@veninecable.com, rwwwire_94@trustmail.jobthai.com

 

Call Center: 035-378216-8

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย อายุ 23 ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ด้าน Javascript, ReactJS , NodeJS, CSS, LESS, SCSS

- มีความรู้ด้านการออกแบบ หรือ Design สำหรับ Application or Web

- มีความรู้ ความเข้าใจด้าน UI/UX

- มีความรู้การใช้ Front-end framework ได้

 

รายละเอียดงาน

1. พัฒนา Program เพื่อใช้งานภายในองค์กร

2. พัฒนาระบบ Application ภายในองค์กรเพื่อเก็บเป็นพื้นฐาน

3. พัฒนาโปรแกรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ

4. ตรวจสอบแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ในระบบ Web Application

5. ปรับปรุง แก้ไข โปรแกรมหรือรายงานตามที่ User ต้องการ

 

สวัสดิการ

- โบนัสประจำปี

- ปรับฐานเงินเดือนประจำปี

- เบี้ยขยัน สูงสุด 1,000 บาท/เดือน

- วันหยุดประจำปี 13 วัน/ปี

- วันหยุดพักร้อน 6 วัน/ปี (ตามเงื่อนไขของบริษัท)

- วันลาใช้สิทธิ์ 6-10 วัน/ปี (ตามเงื่อนไขของบริษัท)

- เครื่องแบบพนักงาน

- กองทุนสวัสดิการพนักงาน

- ฝึกอบรม & พัฒนาบุคคลากร

- ฟิตเนส สนามฟุตบอล

- ค่าที่พัก ( กรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด )

- เงินทุนการศึกษาบุตร

- ท่องเที่ยวต่างจังหวัดประจำปี

- ท่องเที่ยวต่างประเทศ (ระดับผู้บริหาร)

- ค่ารักพยาบาล (สูงสุด 30,000 บาท)

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย

- ของขวัญแต่งงานและคลอดบุตร

- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจได้แก่ บิดา มารดา ภรรยา สามี บุตร

- กิจกรรมของบริษัท เช่น กีฬา งานทำบุญ งานปีใหม่ เลี้ยงอาหาร

- กิจกรรมวันเกิด (ระดับผู้บริหาร)

- อาหารกลางวันราคาถูก

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด 88/8-9, 99/9 หมู่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

 

ติดต่อ

คุณนุช (เจ้าหน้าที่สรรหา)

โทร. 083-8634858

E-mail: siriporn_s@veninecable.com

 

คุณมุก (เจ้าหน้าที่สรรหา)

โทร.062-5958664

​E-mail: munlika_k@veninecable.com, rwwwire_94@trustmail.jobthai.com ​

 

Call Center: 035-378216-8

คุณสมบัติ

เพศชาย / หญิง อายุ  35  ปีขึ้นไป 
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ในสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นทีเกี่ยวข้อง 
มีประสบการณ์ในการทำงานฝ่ายบุคคลอย่าง 5 ปีขึ้นไป ที่มีความชำนาญในงานด้านสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร หรือ พัฒนาบุคลากร
สามารถเป็นวิทยากร / ผู้นำกิจกรรมได้
มีทักษะในการนำเสนอ และการสื่อสารที่ดี
เน้นการทำงานเชิงรุก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถด้านการเจรจาต่อรอง โน้มน้าว
ความเข้าใจระเบียบ กฎหมายแรงงาน ข้อบังคับพนักงาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
มีความสามารถในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้
มีภาวะผู้นำที่เข็มแข็ง ในการตัดสินใจ การบริหารทีม มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีและมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
 
รายละเอียดงาน

1. วิเคราะห์และวางกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารงานขององค์กร
2. วางแผนกลยุทธ์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ และทัศนคติที่ดีตรงกับเป้าหมายขององค์กร
3. จัดหาช่องทาง และวิธีการในการสรรหาและคัดเลือกที่มีความหลากหลาย และมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับตำแหน่งงาน
4. บริหารและพัฒนาการกำหนดอัตรากำลังพลที่เหมาะสมในแต่ละฝ่ายงาน รวมไปถึงการจัดทำโครงสร้างขององค์กร
5. วางแผนกลยุทธ์ในงานฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเพิ่มความรู้และความสามารถของบุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
6. ติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
7. จัดทำแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ
8. มีส่วนร่วมในงานด้านการประเมิน และกำหนดกฏเกณฑ์ในการประเมินให้เหมาะสม ยุติธรรม และเป็นไปตามผลงานของพนักงานแต่ละคน
9. ควบคุม กำกับดูแลและตรวจสอบให้พนักงานปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท โดยไม่ขัดต่อกฏหมาย ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร
10.วางแผน และจัดการการสื่อสารภายขององค์กรกับพนักงานให้มีประสิทธิภาพ
11.บริหารจัดการสวัสดิการ จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น สร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน วัดระดับความผูกพันธ์ของพนักงานที่มีต่อองค์กร
12. เป็นตัวแทนนายจ้างในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง  

สถานที่ปฏิบัติงาน

        บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด

        88/8-9, 99/9 หมู่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง              จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

ติดต่อ

         คุณนุช (เจ้าหน้าที่สรรหา) โทร. 083-8634858 E-mail: siriporn_s@veninecable.com

         คุณมุก (เจ้าหน้าที่สรรหา) โทร.062-5958664 E-mail: munlika_k@veninecable.com                ,rwwwire_94@trustmail.jobthai.com  Call Center: 035-378216-8

สำนักงานขาย

973 President Tower ชั้น 10 ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สำนักงานใหญ่

88/8-9, 99/9 หมู่ที่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230