ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โรงงานผลิต

88/8-9, 99/9 หมู่ที่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

แผนผังเว็บไซต์

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติ

        - เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
        - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
        - มีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 2 ปี
        - มีความรู้ด้านงานโครงการก่อสร้าง งานอสังหาริมทรัพย์
        - มีความรู้ด้านไฟฟ้า สายไฟฟ้า อุปกรณ์ส่องสว่าง
        - บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธ์
        - มีทักษะด้านเจรจาต่อรอง มีวาทศิลป์ การสื่อสารดี
        - มียานพาหนะส่วนตัว สามารถขับรถได้และมีใบอนุญาตขับขี่

 

รายละเอียดงาน

        - นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ ที่ปรึกษาโครงการ
        - สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ ที่ปรึกษาโครงการ
        - ขยายฐานข้อมูลลูกค้าและยอดขายของบริษัท
        - ดำเนินการวาง Vendor List สายไฟฟ้าตามโครงการต่างๆ
        - ดูแลรับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายในส่วนงานขาย

 

สวัสดิการ

        - โบนัสประจำปี
        - เงินทุนการศึกษาบุตร
        - เครื่องแบบพนักงาน
        - กองทุนสวัสดิการพนักงาน
        - ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
        - งานปีใหม่
        - ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมัน
        - ค่าที่พัก (กรณีออกต่างจังหวัด)
        - เงินช่วยเหลือค่าฌาปณกิจ ได้แก่ บิดา มารดา ภรรยา สามี บุตร
        - ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย
        - ของขวัญแต่งงานและคลอดบุตร
        - ค่ารักษาพยาบาล

 

วันและเวลาทำงาน

        จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

        บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด
        1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

 

ติดต่อ

        ฝ่ายบุคคล
        โทร: 085-660-8496
        ​​E-mail: hr@veninecable.com
        ​​Call Center: 02 652 9700

สำนักงานใหญ่

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โรงงานผลิต

88/8-9, 99/9 หมู่ที่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230